Terms and Conditions

წესები და პირობები

·        შესავალი

გთხოვთყურადღებით გაეცნოთ მომსახურების წესებსა და პირობებს!

წინამდებარე ვებ-გვერდის გამოყენება რეგულირდება შპს “იუნიქი მაღაზია”ი მიერ დადგენილი წესებისა და პირობების შესაბამისად. (კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდია: 401958048იურიდიული მისამართისაქართველოთბილისიდიდუბის რაიონი ა.ქურდიანის  N6)

ვებ გვერდზე ვიზიტისრეგისტრაციის და პროდუქციის შეძენისას თქვენ ავტომატურად აცხადებთ თანხმობას ვებ გვერდის წესებსა და პირობებზეიმ შემთხვევაშითუ არ ეთანხმებით წინამდებარე წესებსა და პირობებსგთხოვთდატოვოთ ვებ-გვერდი.

შპს „იუნიქი “ იტოვებს უფლებასცალმხრივად შეცვალოს საიტის მოხმარების წესები და პირობებიგთხოვთშეძენის განხორციელებამდე ყურადღებით გაეცნოთ და გადაამოწმოთ მომსახურების პირობები.

·       გადახდის პირობები

შპს „იუნიქი “, თავისი შეხედულებისამებრ განსაზღვრავს გადახდის პირობებს და წესებს . თუ არ არის განსაზღვრული გადახდის რომელიმე სხვა მეთოდიპროდუქციის საფასურის გადახდა უნდა განხორციელდეს Visa, MasterCard, ან AMEX ის მეშვეობითთუ გადახდის სასურველი მეთოდი არის ინვოისიინვოისების გადახდა ხდება შეთანხმებულ ვადაშიშპს “იუნიქი იტოვებს შეკვეთების გაუქმების ან უარყოფის უფლებასშპს “იუნიქი "  არ არის პასუხისმგებელი ფასთა სხვაობისტიპოგრაფიული ან სხვა სახის შეცდომებზე და იტოვებს უფლებას გააუქმოს ნებისმიერი შეკვეთარომელიც წარმოიშობა ასეთი შეცდომებით.

გადახდა შესაძლებელია შემდეგი გადახდის ინსტრუმენტების გამოყენებით: Visa | Mastercard 

 

·       მიწოდების პირობები

შეკვეთების გაგზავნა ხდება ორი სამუშაო დღის განმავლობაში თბილისში და რეგიონებში DHL-ის (https://www.dhl.com) მეშვეობით.

საერთაშორისო შეკვეთების გაგზავნა ხდება DHL - ის (https://www.dhl.com) მეშვეობით.

ჩვეულებრივ, საქონელი იგზავნება გადახდის მიღებიდან ორი სამუშაო დღის განმავლობაში. გადამზიდავი კომპანიის კურიერის მიერ ნივთის წამოღების შემდეგ შემსყიდველს ეგზავნება ტვირთის ნომერი (Track number), რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია გადამზიდავი კომპანიის ვებგვერდზე გზავნილის ზუსტი მდებარეობის დადგენა.

 

·       ზარალის რისკი

 შპს „იუნიქი  “სგან შეძენილი ყველა ნივთი დაზღვეულია გადაზიდვის ხელშეკრულების შესაბამისადამანათი დაკარგულად ცხადდებათუ მიწოდების შეფერხება ორ თვემდე აღწევსამანათის დაკარგვის ან ნივთის არ მიღების შემთხვევაშიშემსყიდველს უკან უბრუნდება გადახდილი თანხა.

·       უფლებების აღიარება

ვებ-გვერდზემის შინაარსზევებ გვერდზე განთავსებულ ლოგოებზე და სხვა ნიშნებზესტრუქტურასა და დიზაინზესრულად ვრცელდება შპს ,,ჯეველრი“- საავტორო უფლება.

აკრძალულია წინამდებარე ვებ-გვერდზე მითითებული ნებისმიერი ინფორმაციის/შინაარსისმათ შორის ლოგოპიქტოგრამაგრაფიკასურათიგამოსახულებაპატენტიმომსახურების/სასაქონლო და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების (რეგისტრირებულიან არარეგისტრირებულიუნებართვო გამოყენებადამუშავება და გამოქვეყნება (მათ შორის სოციალურ მედიაშიკომპანიის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

·       თაღლითობა

თაღლითური საქმიანობის აღკვეთის მიზნითჩვენს საიტზე ხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი და მეთვალყურეობათაღლითობის გამოვლენის შემთხვევაშიშპს ,,ჯეველრი“ მიმართავს მის ხელთ არსებულ ყველა საშუალებასრათა პასუხისმგებლობა დააკისროს ამგვარი თაღლითური საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილ ყველა ხარჯსა და იურიდიულ გადასახადზე.

·       სხვადასხვა

ნებისმიერი ტიპის დავადაპირისპირებაან სხვა უთანხმოებარომელიც შეიძლება წარმოიშვას მხარეებს შორის ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებითგანიხილება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და ექვემდებარება საქართველოს სასამართლო სისტემას.

·       კონფიდენციალურობა

თქვენ თანხმობას აცხადებთ და ვალდებულებას იღებთ ნებისმიერი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვაზე რომელსაც მიიღებთ ჩვენგან ან ჩვენი კლიენტებისგანმომხმარებლის მიერ წარდგენილი ნებისმიერი ინფორმაცია წარმოადგენს შპს ,,ჯეველრი“ საკუთრებასმომხმარებელთა შესახებ მიღებული ამგვარი ინფორმაცია კონფიდენციალურია და დაუშვებელია მისი გამრავლებაგამჟღავნება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელებაან კომერციული მიზნებისთვის გამოყენება.

·       ინფორმაციარომელსაც ვაგროვებთ

შპს ,,იუნიქი “ საჭიროებს გარკვეული ტიპის პირად ინფორმაციასრომლის წარმოდგენაც აუცილებელიარადგან ჩვენი პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში საჭიროა კომპანიის ვებ-საიტზე რეგისტრაციის გავლაჩვენი გამოწერების მიიღება ან/და გარკვეული სერვისებს გამოყენება.

ჩვენი ინტერნეტ მაღაზიის სტუმრობისას და სარგებლობისას შპს ,,იუნიქი“ი მიერ ხდება გარკვეული ტიპის პერსონალურ ინფორმაციის შეგროვებაამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გამოყენებული ტერმინი - „პირადი ინფორმაცია“, გულისხმობს ინფორმაციასრომელიც ახდენს თქვენიროგორც ფიზიკური პირის იდენტიფიცირებასკერძოდ დგინდება თქვენი სახელი და გვარისაცხოვრებელი მისამართიელფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი.

·       მონაცემები გამოყენებული იქნება შემდეგისთვის

თქვენი მონაცემები საშუალებას გვაძლევს მოგაწოდოთ თქვენი შეკვეთა და ინფორმაცია მისი მდგომარეობის შესახებპერიოდულად ჩვენს მიერ ხდება პროდუქციისმომსახურებისაქციების დეტალებისა და სპეციალური შეთავაზებების შესახებ ინფორმაციის დაგზავნათუ აღნიშნულით არ ხართ დაინტერესებული გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ და გვაცნობოთ ამის შესახებ.

ყველა ელ.წერილი და ელ.ფოსტა შეიცავს ინფორმაციას იმის შესახებთუ როგორ შეგიძლიათ გააუქმოთ გამოწერა

·       ინფორმაციარომელიც სხვას აქვს გაზიარებული

ჩვენ შეიძლება დავუკავშირდეთ სხვა კომპანიებსგარკვეული მომსახურების უზრუნველყოფისმათ შორის საკრედიტო ბარათის დამუშავებისგადაზიდვისსახელისა და მისამართის გადამოწმებისელექტრონული ფოსტის განაწილებისბაზრის კვლევის და აქციების მენეჯმენტის მიზნითჩვენ ამ კომპანიებს ვაწვდით მხოლოდ იმ ინფორმაციასრაც მათ სჭირდებათ თავიანთი მომსახურების შესასრულებლად და თითოეულ მათგანთან ფორმდება ხელშეკრულებარომელიც უზრუნველყოფს თქვენი პირადი ინფორმაციის დაცვას და კრძალავს ინფორმაციის გამჟღავნებას და საკუთარი მარკეტინგული მიზნებისთვის გამოყენებას.

·       Cookies

 Cookie არის პატარა მონაცემთა ფაილირომელიც ინახება თქვენი ბრაუზერის მიერ თქვენს კომპიუტერშიჩვენ ვიყენებთ Cookie – ფაილებსრათა თვალყური ადევნოთ თქვენს მიმდინარე სავაჭრო სესიასრათა ნებისმიერ დროს შეძლოთ გადახდა და გააუმჯობესოთ თქვენი ონლაინ გამოცდილებათუ არ მიიღებთ Cookie -ფაილებსთქვენ ვერ გამოიყენებთ ამ ვებსაიტს. Cookies-ის არჩევის ან არ არჩევის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრები.

·       ცვლილებები

 ჩვენუფლებას ვიტოვებთ ნებისმიერ დროს შევცვალოთ აღნიშნული კონფიდენციალურობის პოლიტიკაგთხოვთდარწმუნდეთყოველი შესყიდვის განხორციელებისას შეამოწმოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა რათა იცოდეთ იცოდეთ თქვენი უფლებები.